top of page
Fish Protector

Fish Protector

מפחית מתח
עוזר בהובלת דגים
מקדם ריפוי
מסיר כלור וכלורמינים
מסלק מתכות כבדות מרעלים
מוסיף תחליף לריחות עור מרובה חלקים
מוסיף אלקטרוליטים חיוניים
Fish Protector מסייע במיוחד להרגעת דגים ולהפחתת מתח הנגרם כתוצאה משינויי מים ובמהלך ההובלה.
Fish Protector מעניק לדגים שכבת מגן רירית אשר מקנה שכבות הגנה מרובות על עור הדגים. שכבות הגנה אלו יסייעו להרגיע חבלות בעור ובקשקשים .
Fish Protector מסיר כלור ומפרק כלורמין וגם מנטרל מתכות כבדות, כגון נחושת, אבץ וברזל שעלולים להיות קטלניים לדגים, כמו גם לחסרי חוליות.
אלקטרוליטים חיוניים מתווספים כדי לסייע בשמירה על איזון.
מוצר זה מיועד לשימוש עם כל דגי הבריכה והאקווריום הנוי. לא לשימוש עם דגים או חסרי חוליות ימיים המיועדים למאכל אדם. מוצר זה אינו תרופה.

bottom of page