top of page
PHOS-OUT 4

PHOS-OUT 4

מסיר פוספט במהירות Phos-Out 4 על ידי קשירת פוספטים אורגניים ולא אורגניים על בסיס פולימרים, מבלי להשפיע על הביולוגיה של המיכל שלך, אינו מכיל מתכות כבדות.
נבדק והוכח כבטוח עבור רוב מיני הדגים הימיים. 

בשל העובדה שהמאפיינים הכימיים והאיכות של המים בכל אקווריום ייחודיים לו, והמרכיבים החיים והאינרטיים שבאקווריום, אי אפשר לחזות כיצד המוצר יגיב לכל סביבת אקווריום. אם אתה מבחין בהשפעה שלילית באחד משוכני האקווריום שלך בעת השימוש במוצר, הפסק את השימוש באופן מיידי ובצע החלפת מים חלקית. השתמש אך ורק במינון הנכון המיועד לנפח המים במערכת שלך. מינון עבור נפח המים בפועל, ולא נפח המיכל.
אינו מזיק לחסרי חוליות
מינון:
מינון (אקווריום מים מתוקים):
הוסף מקסימום 4 מ"ל ל -100 ליטר מים כל 12-24 שעות עד להשגת ערך PO4 הרצוי.
מינון (אקווריום מים מלוחים):
הוסף מקסימום 2 מ"ל ל -100 ליטר מים כל 12-24 שעות עד להשגת ערך PO4 הרצוי.

bottom of page