top of page
PLANTS FE

PLANTS FE

מוציא מהצמחים צבע מרהיב
מסייע במניעת הצהבה
ללא פוספטים וניראטים

תוסף תרכובת ברזל (Fe2). יש להשתמש בו כאשר יש צורך בברזל נוסף למניעת מחסור בברזל, או במקומות בהם קיימים סימנים של מחסור בברזל. 
זה כולל גבעולים דקים חלשים או הצהבה בין ורידי העלה (כלורוזיס). 
Plants Fe הוא דשן ברזל שפותח במיוחד לכל צמחי המים באקווריומים של מים מתוקים.
הצמחים Fe תומך בצמיחת צמחים מפוארת ומונע באופן קבוע מצמחי המים שלכם לסבול ממחסור בחנקן.
מכילים כ- 47 מ"ג/ליטר ברזל בצורה זמינה ביולוגית ונספגים על ידי רכיבי המיקרו המצויים בצמח יעיל הרבה יותר.

bottom of page